• Xian
  • Phonetic Pronunciation:
    shee-EN
  • Audio Pronunciation:
Origin: Chinese