• Tanskanen
  • Phonetic Pronunciation:
    TAHN-skuh-nen